Wednesday, 11 May 2011

FITRAH MANUSIA

FITRAH MANUSIA

KONSEP FITRAH MANUSIA
Ø  Mengikut kamus dewan (1984) perkataan fitrah berasal dari bhsa Arab yang membawa erti sifat semula jadi, bakat, pembawaan atau perasaan keagamaan.
Ø  Jadi, fitrah manusia blh diertikan sbg sifat insane yang mempunyai bakat atau potensi semula jadi serta perasaan keagamaan.
Ø  Fitrah manusia biasanya digolongkan alam dua katogeri:
1.      kejasmanian, kebendaan dan keduniaan
2.      kerohanian, ketuhanan dan keakhiratan.

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK HINGGA AWAL REMAJA

KONSEP ASAS PETMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
Ø  Perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga kematangan
Ø  Mengikut kajian, perkembangan manusia dari segi perubahan jasmani, kognitif, emosi, sisal dan rohani adalah depengaruhi oleh dua faktor utama iaitu:
1.      faktor baka
2.      faktor persekitaran
Ø  ia sering dikaitkan dgn pertumbuhan yang asas merupakan perubahan tubuh badan.
Ø  Manakala konsep perkembangan pada dasarnya ialah perubahan tingkah laku mental.
Ø  Jadual berikut menghuraikan secara ringkas ttg. Perbezaan diant. Pertumbuhan dangan perkembangan dari aspek jasmani, mental, emosi dan social:

ASPEK
PERTUMBUHAN
PERKEMBANGAN
Jasmani
Pertumb. Saiz,berat,gigi, organ deria dan anggota.
Kemahiran mengguanakan pertumb. Fizikal spt berjalan, melihat, mendengar,dn membuat kerja.
Mental
Bertambah keupayaan berfikir.
Kemahiran berfikir, mengingat, menaakul dn menganalisis.
Emosi
Perasaan seronok, gembira, duka, takut, bimbang dn sedih.
Kemahiran mengenal perasaan dalam situasi tertentu.
Sosial
Meluaskan perhubg, komunikasi dan pergaulan dgn org lain.
Kemahiran mendisiplinkn diri dn penyesuaian diri dlm pergaulan dgn org lain.

PERINGKAT PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
1.      Peringkat pralahir                          (dlm kandungan)
2.      peringkat bayi                               (0-2 tahun)
3.      Peringkat awal kanak-kanak         (2-6 tahun)
4.      Peringkat akhir kanak-kanak         (6-12 tahun)
5.      Peringkat awal remaja                   (12-16 tahun)
6.      Peringkat akhir remaja                  (16-21 tahun)
7.      Peringkat dewasa                          (21-60 tahun)
8.      Peringkat tua                                 (60 keatas)


Ø  Perkembangan boleh dilihat melalui beberapa aspek
1.      Piskomotor
2.      Mental (kognitif)
3.      Emosi, social
4.      Bahasa


TEORI-TEORI PERKEMBANGAN
1.      Teori perkembangan Kognitif-Jasmani: Jean Piaget (1896-1980)
2.      Teori Piskoanalisis Sigmund Freud
3.      Teori perkembangan Piskososial Erikson
4.      Teori Ethologi Lorenz
5.      Teori Perkembangan Ekologikal
6.      Teori perkembangan Arnld Gesell
7.      Teori Tugasan Perkembangan Robert Havighurst


No comments: